Strona główna » Porady » Poradnik gotówkowy » Co może stanowić zabezpieczenie kredytu gotówkowego i hipotecznego? Różnice

Co może stanowić zabezpieczenie kredytu gotówkowego i hipotecznego? Różnice

przez Marcin Kowalski
Opublikowano: Ostatnia aktualizacja 0 komentarz

Chociaż banki są instytucjami zaufania publicznego, to jednak działają komercyjnie. Oznacza to, że istotą ich funkcjonowania jest generowanie zysków. Oferując kolejne zobowiązania swoim potencjalnym klientom, muszą mieć gwarancję spłaty kredytów. Właśnie dlatego współpracują jedynie z w pełni wiarygodnymi i wypłacalnymi kredytobiorcami. Sprawdzają ich zdolność kredytową, bardzo często żądają również zabezpieczenie kredytu.

Sprawdź, jak najczęściej przebiega ubezpieczenie kredytu gotówkowego i jakie zabezpieczenie kredytu hipotecznego jest wymagane, aby można było liczyć na współpracę z instytucją bankową. Przeczytaj koniecznie, jeśli planujesz zaciągnąć kredyt.

Czym jest i na czym polega zabezpieczenie kredytu?

Każdy kredyt gotówkowy i kredyt celowy, w tym kredyt hipoteczny musi być odpowiednio zabezpieczony. Daje to bankom gwarancję całkowitej spłaty udzielonego zobowiązania.

Ponieważ każdy bank realizuje własną politykę kredytową, zabezpieczenie spłaty kredytu może przebiegać na nieco innych zasadach.

Im wyższa jest wartość zobowiązania i jest ono zawierane na dłuższy czas, tym ryzyko kredytowe wzrasta. Aby je zminimalizować, banki wyznaczają konieczne do wniesienia zabezpieczenie kredytu. Co to jest? W przypadku kredytu hipotecznego takim zabezpieczeniem jest z reguły wkład własny, kredyt gotówkowy może wymagać zaś dodatkowego ubezpieczenia. Co ciekawe, banki ustalają zabezpieczenia kredytu osobiste i rzeczowe. Oznacza to, że zabezpieczyć należy nie tylko wartość zobowiązania konieczną do spłaty, ale sam kredytobiorca musi wykazywać zdolność kredytową do regulowania miesięcznych rat. Dopiero po spełnieniu wszystkich warunków, kredyt zostanie uruchomiony, a do kredytobiorcy trafią potrzebne środki.

Czy zabezpieczenie kredytu jest wymagane przez banki?

Ponieważ prawne zabezpieczenie kredytu zawsze zmniejsza ryzyko kredytowe, instytucje bankowe w większości przypadków takiego wymagają. Istotą jest natomiast to, że każdy bank może żądać zabezpieczenia kredytowego w innej postaci. Wszystko zależy nie tylko od zdolności kredytowej przyszłego klienta, ale również od rodzaju zaciąganego zobowiązania.

W przypadku kredytu gotówkowego, który nie charakteryzuje się tak wysokim ryzykiem niewypłacalności klienta, zabezpieczeniem jest najczęściej ubezpieczenie kredytobiorcy oraz jego zdolność kredytowa. W jej skład wchodzą stałe dochody, brak zadłużenia oraz pozytywna historia kredytowa.

Nieco inaczej jest w przypadku zobowiązań celowych. Wtedy sam cel staje się zabezpieczeniem na wypadek braku wpłat kolejnych rat. Zabezpieczeniem może być więc samochód, inny pojazd mechaniczny albo nieruchomość, w przypadku kredytu hipotecznego obowiązkowy jest między innymi wpis do hipoteki. Bardzo często banki stosują zabezpieczenie kredytu, które składa się z kilku czynników. Nie zawsze wystarczy zabezpieczenie hipoteczne i ubezpieczenie. Obowiązkowy może być również wkład własny, zastaw, kaucja czy blokada zgromadzonych przez kredytobiorcę oszczędności.

Sprawdź: Czy możliwa jest rezygnacja z ubezpieczenia kredytu? Wniosek o rezygnację z ubezpieczenia kredytu

Kiedy konieczne jest zabezpieczenie kredytu?

Zabezpieczenie kredytu jest konieczne zawsze, kiedy zobowiązanie kredytowe charakteryzuje się wysokim ryzykiem niewiarygodności oraz niewypłacalności kredytobiorcy. Im wyższa jest wartość kredytu, tym takie ryzyko rośnie. Zabezpieczenie może być również wymagane w sytuacji wątpliwej zdolności kredytowej przyszłego klienta. Spełnienie dodatkowych warunków może być przesłanką do wydania decyzji pozytywnej w zakresie udzielonego zobowiązania przez bank.

Co może stanowić zabezpieczenie kredytu w banku?

Zabezpieczenie kredytu przyjmuje różną formą. Wiele zależy od polityki kredytowej, jaką realizuje dana instytucja bankowa oraz od rodzaju zobowiązania. Istnieją różne prawne formy zabezpieczenia kredytu. Mówić można o tych osobistych, kiedy kredytobiorca odpowiada za spłatę kredytu całym swoim majątkiem albo rzeczowych.

Najczęściej stosowane jest zabezpieczenie kredytu na nieruchomości. Takie odbywa się zarówno w przypadku kredytu hipotecznego, ale nie tylko. Może być stosowane również w ramach innego rodzaju zobowiązań celowych czy inwestycyjnych. Podstawą w ich przypadku jest hipoteka jako zabezpieczenie kredytu.

Inną opcją jest ubezpieczenie jako zabezpieczenie kredytu. Coraz częściej ten warunek stosowany jest już powszechnie i łącznie wraz z innymi rodzajami dodatkowych zabezpieczeń. Ubezpieczenie może dotyczyć nieruchomości, ale również polisy na życie kredytobiorcy.

Do innych form zabezpieczeń kredytowych zalicza się:

  • pełnomocnictwo jako zabezpieczenie kredytu,
  • weksel in blanco zabezpieczenie kredytu,
  • kaucja jako zabezpieczenie kredytu,
  • cesja jako zabezpieczenie kredytu (również przy ubezpieczeniu nieruchomości).

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Formy zabezpieczenia kredytu hipotecznego są stosowane obowiązkowo. Najczęściej jest to wpis do hipoteki nabywanej nieruchomości albo zabezpieczenie kredytu hipotecznego inną nieruchomością. Co ważne, wartość zabezpieczenia kredytu hipotecznego musi równać się kwocie zaciągniętego zobowiązania.

Zabezpieczenie kredytu gotówkowego

W przypadku kredytu gotówkowego zabezpieczeniem jest najczęściej odpowiednia zdolność kredytowa oraz pozytywna historia kredytowa.

To może Cię zainteresować: Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt? Zdolność kredytowa kredytobiorcy, a jego zarobki

Czy warto zabezpieczyć kredyt w banku?

O ile kredytobiorcy nie ubiegają się o zabezpieczenia kredytowe, tak banki robią to powszechnie. Czy warto spełniać ich warunki? Nierzadko jest to niezbędne, aby móc rozpocząć współpracę z instytucją bankową. Można też liczyć na lepsze warunki kredytowe, na przykład niższe oprocentowanie.

Zobacz też inne artykuły

niskarata

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. OK Dowiedz się więcej

Prywatność & Polityka Cookies