Strona g艂贸wnaPoradyPoradnik hipotecznyKomu przys艂uguje i mieszkanie komunalne? Warunki otrzymania i wniosek

Komu przys艂uguje i mieszkanie komunalne? Warunki otrzymania i wniosek

przez Marcin Kowalski
Opublikowano: Ostatnia aktualizacja 0 komentarz

Zainteresowanie mieszkaniem komunalnym jest wci膮偶 wysokie w艣r贸d os贸b szukaj膮cych przyst臋pnych cenowo opcji lokalowych. Aby ubiega膰 si臋 o mieszkanie komunalne, konieczne jest spe艂nienie okre艣lonych warunk贸w oraz z艂o偶enie odpowiedniego wniosku. W artykule tym przedstawiamy szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce procesu ubiegania si臋 o mieszkanie komunalne oraz omawiamy kryteria, kt贸re nale偶y spe艂ni膰, aby zosta膰 uwzgl臋dnionym w procesie przydzia艂u.

Ile trzeba zarabia膰, aby dosta膰 mieszkanie komunalne?

Aby otrzyma膰 lokal komunalny, wa偶ne jest, aby doch贸d w gospodarstwie domowym nie przekracza艂 okre艣lonych limit贸w. W roku 2023, te limity zosta艂y ustalone na poziomie 220% najni偶szego dochodu dla gospodarstw jednoosobowych oraz 130% najni偶szego dochodu na cz艂onka gospodarstwa wieloosobowego. Najni偶sza emerytura w 2023 roku wynosi 1588,44 z艂 brutto. Jakie jest kryterium dochodowe na mieszkanie komunalne?

 • Gospodarstwo jednoosobowe: oko艂o 3494 z艂 brutto miesi臋cznie
 • Gospodarstwo dwuosobowe: oko艂o 4128 z艂 brutto miesi臋cznie
 • Gospodarstwo trzyosobowe: oko艂o 6192 z艂 brutto miesi臋cznie

Jaki nale偶y mie膰 doch贸d na osob臋, 偶eby dosta膰 mieszkanie komunalne w r贸偶nych miastach Polski?

 • Warszawa: oko艂o 2500 z艂 na osob臋
 • Krak贸w: oko艂o 2000 z艂 na osob臋
 • Wroc艂aw: oko艂o 1800 z艂 na osob臋
 • Pozna艅: oko艂o 1700 z艂 na osob臋
 • Gda艅sk: oko艂o 1600 z艂 na osob臋
 • 艁贸d藕: oko艂o 1500 z艂 na osob臋
 • Lublin: oko艂o 1400 z艂 na osob臋
 • Szczecin: oko艂o 1200 z艂 na osob臋

Powy偶sze dane s膮 jednak tylko szacunkami i mog膮 si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od wielu czynnik贸w, w tym od statusu osoby wnioskuj膮cej oraz aktualnej polityki mieszkalnej w danym mie艣cie.

Zastanawiasz si臋, ile kosztuje mieszkanie komunalne? Chocia偶 obecnie rzadziej zdarzaj膮 si臋 sytuacje, w kt贸rych mieszkania komunalne s膮 sprzedawane po symbolicznej cenie, to wiele gmin oferuje bonifikaty rz臋du 60-80%. Dzi臋ki temu nabywca mo偶e zakupi膰 mieszkanie za tylko 40-20% jego rzeczywistej warto艣ci rynkowej.

Kto mo偶e dosta膰 mieszkanie komunalne?

Osoby uprawnione do ubiegania si臋 o mieszkanie komunalne obejmuj膮 r贸偶ne grupy, kt贸re spe艂niaj膮 okre艣lone kryteria ustalone przez gminy. Komu nale偶y si臋 mieszkanie komunalne? Pierwsze艅stwo maj膮 poni偶sze grupy.

 • Osoby niepe艂nosprawne
 • Ofiary przemocy domowej
 • Osoby represjonowane
 • Wychowankowie plac贸wek opieku艅czo-wychowawczych
 • Osoby przebywaj膮ce w schroniskach dla bezdomnych lub o艣rodkach interwencji kryzysowej
 • Mieszka艅cy budynk贸w do rozbi贸rki
 • Osoby, kt贸re straci艂y mieszkanie w wyniku zalania lub po偶aru.

Jakie warunki trzeba spe艂ni膰 偶eby otrzyma膰 mieszkanie komunalne?

Warunki przyznawania mieszka艅 komunalnych s膮 ustalane przez poszczeg贸lne gminy lub urz臋dy miast, i mog膮 si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od lokalizacji. Najcz臋艣ciej brane pod uwag臋 czynniki to:

 • Niski doch贸d rodziny 鈥 wiele samorz膮d贸w ustala maksymalny doch贸d uprawniaj膮cy do ubiegania si臋 o mieszkanie komunalne.
 • Z艂e warunki mieszkaniowe 鈥 wnioskuj膮cy, kt贸rzy mieszkaj膮 w z艂ych warunkach mieszkaniowych, mog膮 by膰 traktowani priorytetowo w procesie przydzia艂u mieszka艅 komunalnych.
 • Brak prawa do innego mieszkania lub zbyt ma艂e lokum 鈥 osoby, kt贸re nie posiadaj膮 prawa do innego mieszkania lub kt贸rych obecne mieszkanie jest zbyt ma艂e w stosunku do potrzeb rodziny, mog膮 by膰 uprawnione do otrzymania mieszkania komunalnego.

Ka偶dy samorz膮d mo偶e mie膰 dodatkowe, specyficzne kryteria, wi臋c zawsze warto sprawdzi膰 lokalne przepisy i regulacje.

Jak otrzyma膰 mieszkanie komunalne?

Zastanawiasz si臋 jak stara膰 si臋 o mieszkanie komunalne i czy mo偶na stara膰 si臋 o mieszkanie komunalne w innym mie艣cie? Sprawd藕, poni偶sz膮 procedur臋:

 1. Sprawdzenie kryteri贸w gminy 鈥 pierwszym krokiem jest zapoznanie si臋 z kryteriami, jakie stawia gmina dla os贸b staraj膮cych si臋 o mieszkanie komunalne. Kryteria te mog膮 obejmowa膰 doch贸d, warunki mieszkaniowe, status spo艂eczny i inne czynniki.
 2. Z艂o偶enie wniosku 鈥 po sprawdzeniu kryteri贸w nale偶y z艂o偶y膰 wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego. Wniosek powinien zawiera膰 o艣wiadczenie o wysoko艣ci dochod贸w za ostatnie 3 miesi膮ce oraz o艣wiadczenie o stanie maj膮tkowym.
 3. Analiza wniosku przez urz臋dnik贸w 鈥 po z艂o偶eniu wniosku, urz臋dnicy oraz odpowiednie organy urz臋du gminy analizuj膮 stan faktyczny (prywatny i materialny) wnioskodawcy, aby zweryfikowa膰 zgodno艣膰 informacji zawartych w wniosku.
 4. Wpis na list臋 oczekuj膮cych 鈥 w przypadku pozytywnej decyzji, wnioskodawca zostaje wpisany na list臋 oczekuj膮cych na mieszkanie komunalne.
 5. Prezentacja propozycji mieszkania 鈥 gmina mo偶e przedstawi膰 wnioskodawcy maksymalnie trzy propozycje mieszkania komunalnego. Je偶eli wnioskodawca odrzuci wszystkie propozycje, mo偶e zosta膰 skre艣lony z listy oczekuj膮cych.
 6. Podpisanie umowy najmu 鈥 po zaakceptowaniu jednej z propozycji mieszkania przez wnioskodawc臋, nast臋puje podpisanie umowy najmu na dany lokal.

Nale偶y pami臋ta膰, 偶e czas oczekiwania na mieszkanie komunalne mo偶e by膰 d艂ugi. W niekt贸rych przypadkach, wed艂ug danych GUS, ka偶dego roku mniej ni偶 co pi膮ta osoba na li艣cie oczekuj膮cych otrzymuje mieszkanie komunalne, a rekordzi艣ci czekali nawet dwadzie艣cia lat.

Staranie si臋 o mieszkanie komunalne w innym mie艣cie ni偶 to, w kt贸rym jeste艣 zameldowany, jest mo偶liwe, ale zale偶y od konkretnych warunk贸w ustalonych przez poszczeg贸lne gminy. Ka偶da z nich samodzielnie okre艣la kryteria kwalifikuj膮ce do otrzymania mieszkania komunalnego. Zasady te mog膮 obejmowa膰 wymagania dotycz膮ce sta艂ego zamieszkiwania, pracy na terenie danej gminy, czy te偶 spe艂niania okre艣lonych kryteri贸w dochodowych.

Jak wnioskowa膰 o mieszkanie komunalne?

Chcesz wiedzie膰, jak i gdzie z艂o偶y膰 wniosek o mieszkanie komunalne? Zapoznaj si臋 z poni偶szymi wskaz贸wkami. Aby ubiega膰 si臋 o mieszkanie komunalne i znale藕膰 si臋 na li艣cie oczekuj膮cych, konieczne jest z艂o偶enie odpowiednich dokument贸w i wniosku, kt贸ry zawiera precyzyjne informacje o wnioskodawcy i jego sytuacji 偶yciowej. Proces ten wygl膮da nast臋puj膮co:

Przygotowanie dokument贸w:

 • Wniosek o mieszkanie komunalne.
 • O艣wiadczenie o nieposiadaniu tytu艂u prawnego do innego lokalu.
 • O艣wiadczenie o stanie maj膮tkowym ka偶dego cz艂onka rodziny.
 • Deklaracj臋 o wysoko艣ci dochod贸w gospodarstwa domowego wnioskodawcy za ostatnie 3 miesi膮ce, potwierdzon膮 stosownymi dokumentami.
 • O艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wniosek powinien zawiera膰 m.in.:

 • Dane osobowe wnioskodawcy, w tym PESEL, adres zamieszkania i zameldowania.
 • Liczb臋 os贸b w gospodarstwie domowym.
 • Informacje o cz艂onkach gospodarstwa, w tym stopie艅 pokrewie艅stwa, stan cywilny, miejsce urodzenia.
 • Szczeg贸艂owe dane o dochodach, zasi艂kach, edukacji oraz o ewentualnej niepe艂nosprawno艣ci os贸b wchodz膮cych w sk艂ad gospodarstwa domowego.

Podanie o mieszkanie komunalne nale偶y z艂o偶y膰 wraz z wymaganymi za艂膮cznikami w odpowiednim wydziale urz臋du miasta lub gminy, np. w wydziale gospodarki mieszkaniowej lub wydziale gospodarki nieruchomo艣ciami. Wniosek z za艂膮cznikami mo偶na z艂o偶y膰 w dowolnym momencie. Jak napisa膰 podanie o mieszkanie komunalne? Nie musisz samodzielnie tworzy膰 wniosku, poniewa偶 wz贸r powiniene艣 znale藕膰 na stronie swojej gminy.

Czy mo偶na wykupi膰 mieszkanie komunalne?

Wykup mieszkania komunalnego jest mo偶liwy pod okre艣lonymi warunkami i jest regulowany przez Ustaw臋 o gospodarce nieruchomo艣ciami. Jak wykupi膰 mieszkanie komunalne?

 1. Najpierw nale偶y skontaktowa膰 si臋 z urz臋dem miasta lub gminy, aby dowiedzie膰 si臋, czy planuj膮 sprzeda偶 danego mieszkania komunalnego.
 2. Aby m贸c wykupi膰 mieszkanie komunalne, najemca musi najpierw nie zalega膰 z op艂atami za czynsz. Jest to podstawowy warunek kwalifikuj膮cy do wykupu.
 3. Je艣li mieszkanie jest dost臋pne do sprzeda偶y, najemca mo偶e z艂o偶y膰 wniosek o jego wykup.
 4. Niekt贸re gminy oferuj膮 bonifikaty, czyli znacz膮ce zni偶ki na wykup mieszka艅 komunalnych, szczeg贸lnie tych w gorszym stanie technicznym. W niekt贸rych przypadkach mieszkanie mo偶na wykupi膰 za cen臋 stanowi膮c膮 jedynie procent jego warto艣ci rynkowej.
 5. Po z艂o偶eniu wniosku gmina rozpatruje go i, je艣li wszystko jest w porz膮dku, przyst臋puje do procesu sprzeda偶y. Czas potrzebny na finalizacj臋 transakcji mo偶e si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od konkretnego przypadku.
 6. Warto by膰 艣wiadomym, 偶e mog膮 obowi膮zywa膰 pewne ograniczenia po wykupie, na przyk艂ad dotycz膮ce mo偶liwo艣ci sprzeda偶y mieszkania w okre艣lonym czasie od zakupu.

Pami臋taj, 偶e szczeg贸艂owe warunki i procedury mog膮 si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od gminy, dlatego zaleca si臋 bezpo艣redni kontakt z odpowiednim urz臋dem gminy lub miasta鈥

Zastanawiasz si臋, czy mo偶na wynaj膮膰 mieszkanie komunalne? Wynajem mieszkania komunalnego bez zgody gminy jest niedozwolony. Zgodnie z Ustaw膮 o ochronie praw lokator贸w, aby wynaj膮膰 mieszkanie komunalne, niezb臋dna jest pisemna zgoda w艂a艣ciciela, czyli gminy. Bez tej zgody, lokalu nie mo偶na podnaj膮膰 ani odda膰 w bezp艂atne u偶ytkowanie.

A po jakim czasie mo偶na wykupi膰 mieszkanie komunalne? Zazwyczaj, by sta膰 si臋 uprawnionym do wykupu mieszkania komunalnego, trzeba najpierw wynajmowa膰 to mieszkanie przez minimum 5 lat. W tym czasie lokator powinien spe艂nia膰 warunki najmu mieszkania komunalnego. : Po spe艂nieniu wymaganego okresu najmu, lokator mo偶e z艂o偶y膰 wniosek o wykup mieszkania. W tym momencie gmina prawdopodobnie ponownie zweryfikuje, czy lokator nadal spe艂nia warunki uprawniaj膮ce do wykupu.

Skoro ju偶 wiesz po ilu latach mo偶na wykupi膰 mieszkanie komunalne, dowiedz si臋 kiedy mo偶na sprzeda膰 wykupione mieszkanie komunalne. Po wykupieniu mieszkania komunalnego, lokator mo偶e je sprzeda膰, jednak sprzeda偶 w ci膮gu pierwszych 5 lat po zakupie mo偶e by膰 nieop艂acalna. W takim przypadku sprzedaj膮cy musi zwr贸ci膰 otrzyman膮 bonifikat臋. W przypadku sprzeda偶y mieszkania w ci膮gu 5 lat od wykupu, nale偶y r贸wnie偶 zap艂aci膰 podatek od sprzeda偶y nieruchomo艣ci. Po up艂ywie 5 lat od wykupu mieszkania, mo偶na nim swobodnie dysponowa膰 bez konieczno艣ci oddawania bonifikaty czy p艂acenia dodatkowego podatku.

Kto mo偶e odziedziczy膰 mieszkanie komunalne?

Zasady odziedziczania najmu mieszkania komunalnego s膮 艣ci艣le okre艣lone przez prawo. Zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego, w przypadku 艣mierci najemcy, stosunek najmu mo偶e by膰 kontynuowany przez okre艣lone osoby, kt贸re pozostawa艂y z nim w bliskich stosunkach. Dziedziczenie mieszkania komunalnego przypada wi臋c na:

 • Ma艂偶onka zmar艂ego najemcy, o ile nie by艂 wsp贸艂najemc膮.
 • Dzieci zmar艂ego najemcy oraz dzieci jego wsp贸艂ma艂偶onka.
 • Osoby uprawnione do otrzymywania 艣wiadcze艅 alimentacyjnych od zmar艂ego najemcy.
 • Osoby, kt贸re pozostawa艂y we wsp贸lnym po偶yciu ze zmar艂ym najemc膮.

Czy mog臋 straci膰 mieszkanie komunalne?

Istniej膮 okre艣lone sytuacje, w kt贸rych osoba wynajmuj膮ca mieszkanie komunalne mo偶e straci膰 prawo do jego zajmowania. Chodzi m.in. o:

 • D艂ugotrwa艂e zaleganie z op艂atami za czynsz.
 • U偶ywanie mieszkania w spos贸b niezgodny z przeznaczeniem, np. w celach komercyjnych.
 • Nielegalny podnajem mieszkania bez zgody w艂a艣ciciela, czyli gminy.
 • Naruszanie przepis贸w lub regulaminu dotycz膮cego mieszkania, takich jak zak艂贸canie porz膮dku.
 • Znaczny wzrost dochodu najemcy.
 • Nabycie prawa do innego mieszkania, np. w spadku.

W ka偶dym przypadku, decyzja o ewentualnej utracie prawa do mieszkania komunalnego jest podejmowana przez w艂a艣ciwe organy gminy i opiera si臋 na konkretnych przepisach oraz indywidualnej ocenie sytuacji.

Zobacz te偶 inne artyku艂y

niskarata

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystaj膮c ze strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie plik贸w cookies. OK Dowiedz si臋 wi臋cej

Prywatno艣膰 & Polityka Cookies