× Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności

Polityka prywatności

Uprzejmie informujemy, że Michał Stopa, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MSEO Michał Stopa NIP 6462676640 (dalej: „Administrator”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 14 RODO informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Michał Stopa, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MSEO Michał Stopa

2) z Administratorem można się kontaktować:

- pisemnie, pod adresem: ul. Wieniawskiego 34/16, 43-100 Tychy

- za pomocą poczty elektronicznej, na adres: kontakt@niskarata.org

3) Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności w celu umożliwienia złożenia wniosku o wybrany produkt, w celach marketingowych Administratora oraz w celach związanych z badaniem statystyk serwisu internetowego

5) Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: adres IP zakończenia sieci, z którego korzysta użytkownik, język, kraj, miejscowość, przeglądarka, system operacyjny, rozdzielczośc ekranu, dostawca usług, dane wpisywane w rankingach

6) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest konieczność oferowania użytkownikom forum internetowego możliwie najlepszej jakości usług, a także prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych przez Administratora,

7) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem serwisu internetowego, badaniem statystyk odwiedzin serwisu, a także podmioty współpracujące z Administratorem w świadczeniu usług określonych w pkt 4 powyżej, w szczególności Google Inc. jako usługodawca świadczący usługę Google Analytics oraz Google Adsense, Facebook Inc., a także, w zakresie w jakim będzie to wynikało z podjętych przez Panią/Pana działań, banki, instytucje finansowe oraz inne podmioty, w tym świadczące marketingowo-promocyjne odnoszące się do produktów finansowych i innych, których reklamy mogą pojawiać się na forum internetowym, takie jak Totalmoney.pl sp. z o.o. (usługodawca usługi Money2Money.pl),

8) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google lub Facebook Inc. w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 4,

9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt 4 powyżej,

10) ma Pan/Pani prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego,

11) Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane w szczególności od usługodawców świadczących usługi związane z realizacją celów Administratora (np. Google Analytics), a także poprzez narzędzia i usługi dostarczane przez serwisy społecznościowe (np. Facebook). Część danych i informacji jest też pozyskiwana bezpośrednio poprzez analizę Pani/Pana aktywności w serwisie internetowym Administratora, jak wpisywanie danych w formularzu rankingu poszczególnych kategorii produktowych.

12) Administrator nie profiluje Pani/Pana danych osobowych, jednak Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać automatycznemu profilowaniu przez podmioty określone w pkt 7 powyżej, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów przez te podmioty jako administratorów danych osobowych.

 

Pliki cookies

13) Witryna niskarata.org używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

14) Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy MSEO Michał Stopa w celu optymalizacji działań.

15) Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

b) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

c) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

20. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.