Strona główna » Kalkulator zdolności kredytowej
przez Marcin Kowalski

Czym jest zdolność kredytowa?

Jest to kluczowe pojęcie przy wnioskowaniu o dowolny kredyt w banku, czy to kredyt gotówkowy, hipoteczny, konsolidacyjny, czy też samochodowy. Im wyższa kwota zobowiązania, tym większe oczekiwania instytucji odnośnie zdolności. Ma to także wpływ na to, jak będzie wyglądać procedura poprzedzająca udzielenie finansowania. Z tego powodu przed złożeniem wniosku o kredyt warto oszacować nasze możliwości finansowe. Kalkulator zdolności kredytowej ułatwi Ci to zadanie.

 

Co to jest zdolność kredytowa? To parametr, który pozwala określić potencjalną zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami i innymi opłatami w terminie określonym w harmonogramie spłaty dołączonej do umowy kredytowej. Zdolność kredytowa jest obliczana na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku, wskazujących jak wyglądają Twoje dochody i wydatki oraz czy masz na koncie inne wymagalne zobowiązania. Dzięki temu bank jest w stanie zweryfikować, czy posiadasz nadwyżkę finansową, pozwalającą na terminową spłatę rat kredytowych. Przy okazji dokonywana jest analiza historii kredytowych w rejestrach dłużników (np. BIK, KRD, BIG InfoMonitor), gdzie sprawdzane jest, czy jesteś rzetelnym kredytobiorcą i jak przedstawia się Twoja dotychczasowa współpraca z bankami i instytucjami pozabankowymi.

 

Jeśli ubiegasz się o kredyt z inną osobą, przykładowo ze współmałżonkiem, to oceniana jest sytuacja finansowa wszystkich wnioskodawców. Zdolność kredytowa pozwala oszacować ewentualne ryzyko związane z udzieleniem kapitału. Wraz z historią kredytową stanowi podstawę udzielenia decyzji ze strony banku. Warto mieć na uwadze, że te działania służą nie tylko ochronie interesów banku, który dba o to, aby pożyczony kapitał mu się zwrócił z zyskiem. To również źródło cennej informacji dla przyszłego kredytobiorcy, gdyż dzięki temu może ograniczyć ryzyko niewypłacalności i wizyty komornika w domu celem zajęcia majątku na poczet długów.

Jakie znaczenie dla banku ma zdolność kredytowa?

To, jaką masz zdolność kredytową ma duży wpływ na to, na jaką wysokość kredytu możesz liczyć. Ponieważ każda instytucja bankowa czy firma pożyczkowa stosuje własny algorytm do jej oszacowania, w dwóch różnych placówkach możesz uzyskać inną zdolność kredytową. Gdy masz dobrą zdolność kredytową, czyli Twoje dochody są wysokie, wiele instytucji może zaproponować Ci korzystniejsze rozwiązania niż przeciętnemu klientowi. Masz możliwość uzyskania nie tylko większej kwoty pożyczki, ale także atrakcyjniejsze warunki kredytowania dotyczące marży banku, tańszego ubezpieczenia do kredytu czy innych parametrów zobowiązania.

 

Wylicz zdolność kredytową w kalkulatorze dostępnym na portalach finansowych lub na stronach banków. Jest to przydatne narzędzie, które pomoże wybrać Ci odpowiedni kredyt dopasowany do Twoich możliwości finansowych.

Jak obliczyć zdolność kredytową?

Na zdolność kredytową ma wpływ wiele czynników. Analiza zdolności przeprowadzana przez bank jest podzielona na ilościową i jakościową.

 

Analiza ilościowa uwzględnia przede wszystkim sytuację finansową wnioskodawcy. Podczas tej analizy brane są pod uwagę:

 • dochody – w tym wypadku zalicza się jedynie udokumentowane dochody, duży wpływ ma nie tylko wysokość, ale i źródło dochodów (najlepiej jeśli jest to umowa o pracę na czas nieokreślony, czy też zatrudnienie B2B o stałych dochodach na przestrzeni miesięcy);
 • miesięczne koszty utrzymania – uwzględnia się czynsz, rachunki za media, abonamenty czy nawet koszty wyżywienia;
 • stan aktualnego zadłużenia – bank sprawdza, czy konsument spłaca obecnie kredyt lub pożyczkę, czy jest zadłużony na kartach kredytowych, jakie są dostępne limity na karcie czy poręczone kredyty.

 

Na podstawie tych informacji instytucja bankowa dokonuje weryfikacji Twoich wpływów i wydatków i sprawdza czy masz nadwyżkę finansową, która pozwoli Ci na terminowe spłacanie zobowiązania.

 

Drugi element obliczania zdolności kredytowej, czyli analiza jakościowa jest nieco mniej istotna od analizy ilościowej. Jednakże może ona mieć wpływ na końcową decyzję banku w sprawie udzielenia finansowania. Podczas analizy jakościowej bank bada dane, które mają spory wpływ na Twoją skłonność do rzetelnego wywiązywania się z zaciągniętego kredytu, takie jak:

 • historia kredytowa,
 • wiek,
 • stan cywilny,
 • wykształcenie,
 • status mieszkaniowy i majątkowy,
 • staż pracy
 • wykonywany zawód i zajmowane stanowisko,
 • i wiele innych.

 

Jak sprawdzić zdolność kredytową? Możesz to zrobić na kilka sposobów: umawiając się z konsultantem bankowym na rozmowę telefoniczną, odwiedzając placówkę banku, czy samodzielnie obliczyć zdolność na podstawie wzorów dostępnych w internecie. Dobrym rozwiązaniem, które da Ci szybkie i miarodajne wyniki, jest zaawansowany kalkulator zdolności kredytowej, który możesz znaleźć na wielu stronach internetowych. Oczywiście są też dostępne nieco prostsze kalkulatory, które uwzględniają jedynie wysokość Twoich dochodów, czy też dodatkowo miesięczne wydatki, jednakże nie gwarantują one miarodajnych obliczeń.

 

Bardzo często strony banków posiadają kalkulator zdolności kredytowej – najczęściej jest to przy okazji wnioskowania o kredyt hipoteczny, gdzie ten parametr jest bardzo istotny w podjęciu decyzji kredytowej. Każdy bank może w inny sposób obliczać zdolność do spłaty zobowiązania, dlatego też warto przy decydowaniu się na ofertę kredytu danego banku skorzystać z udostępnionego przez niego narzędzia, jeśli takowy posiada. W internecie możesz znaleźć:

 • kalkulator zdolności kredytowej PKO BP,
 • kalkulator zdolności kredytowej ING Bank Śląski
 • kalkulator zdolności kredytowej Santander
 • kalkulator zdolności kredytowej mBank
 • kalkulator zdolności kredytowej Pekao S.A.

Jak działa kalkulator zdolności kredytowej?

Kalkulator zdolności kredytowej online to darmowe narzędzie, które pozwala na wstępną ocenę szans na kredyt. Wystarczy podać kilka danych, aby dowiedzieć się, jaką kwotę finansowania możesz uzyskać w banku.

 

W internetowym kalkulatorze zdolności zazwyczaj wymagane są takie informacje jak:

 • miesięczne dochód gospodarstwa domowego,
 • miesięczne wydatki,
 • wysokość spłacanych zobowiązań,
 • limity na kartach kredytowych,
 • liczba osób na utrzymaniu.

 

Zasada działania kalkulatora zdolności jest bardzo prosta. Po wypełnieniu wymaganych danych narzędzie obliczy Twoją zdolność kredytową. Oznacza to, że wyświetli Ci się maksymalna kwota kredytu, jaką masz szansę otrzymać.

 

Należy jednak mieć na uwadze, że symulacja zdolności kredytowej ma jedynie charakter orientacyjny. Może się ona różnić od tej, która wykona wybrany przez Ciebie bank.

 

Nie jest łatwo znaleźć wiarygodny kalkulator zdolności kredytowej. Jak znaleźć ten, który da Ci rzetelne i dokładne wyniki? Przede wszystkim należy podać więcej danych niż wysokość dochodów. Ważną rolę w analizie zdolności kredytowej odgrywają także miesięczne wydatki, ilość osób na utrzymaniu, czy Twoje obecne zobowiązania (czy to związane z kredytem, czy też zaciągniętym limitem na karcie kredytowej). Dopiero na podstawie tych informacji kalkulator zdolności kredytowej online jest w stanie oszacować, na jaką kwotę kredytu możesz liczyć w banku.

 

Liczenie zdolności kredytowej również dobrze możesz przeprowadzić samodzielne, bez specjalistycznego narzędzia internetowego.

Kiedy warto skorzystać z kalkulatora zdolności kredytowej?

Badanie zdolności kredytowej jest bardzo przydatne w przypadku wnioskowania o produkt kredytowy w banki, bez względu na rodzaj zobowiązania. W szczególności powinieneś korzystać z kalkulatora oceniania możliwości terminowej spłaty, gdy decydujesz się na kredyt hipoteczny. Z reguły jest to długoterminowe zobowiązanie na wysoką kwotę i będzie Ci towarzyszyć przez 15-20 lat w zależności od wybranego okresu spłaty. Kalkulator zdolności pomoże Ci dobrać dopasowaną do Twoich możliwości ratę kredytu i pozwoli Ci uniknąć problemów ze spłatą zadłużenia w przyszłości.

Kalkulator zdolności kredytowej a kredyt hipoteczny

Często stosowanym przez kredytobiorców narzędziem jest kalkulator zdolności kredytowej hipotecznej. To narzędzie pozwala obliczyć orientacyjną kwotę zobowiązania, jaką możesz spłacić przy uzyskiwanych zarobkach, wydatkach i innych założeniach. Mając na uwadze fakt, że szereg czynników ma wpływ na zdolność kredytową przy kredycie hipotecznym – nie tylko kondycja finansowa wnioskodawcy, ale sposób zabezpieczenia nieruchomości – dokładne oszacowanie zdolności może być trudne. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że kredyt mieszkaniowy jest z reguły zobowiązaniem ze zmiennym oprocentowaniem, co sprawia, że trudno jest przewidzieć, jak będą wyglądały raty kredytowe w przyszłości.

 

Aby przeprowadzić symulację z użyciem kalkulatora zdolności kredytowej dla kredytu hipotecznego, powinieneś podać przychody i wydatki w Twoim gospodarstwie domowym, a także raty spłacanych kredytów oraz określić parametry planowanego kredytu hipotecznego. Przy parametrach wskazujesz m.in. okres spłaty zobowiązania i oprocentowanie nominalne.

 

Czy bank zaoferuje kredyt na zakup mieszkania lub budowę nieruchomości na kwotę wynikającą z obliczeń? Nie. Kalkulator zdolności kredytowej hipotecznej przedstawia orientacyjną, maksymalną kwotę zobowiązania i miesięczną ratę, jaką możesz spłacić w ramach swoich możliwości finansowych. Trzeba mieć na uwadze, że każdy bank na etapie weryfikacji wniosku wdraża własne procedury i kieruje się wyznaczoną polityką kredytową, dlatego też ostateczna decyzja banku w zakresie udzielenia finansowania może być inna. Oprócz zdolności kredytowej, na decyzję kredytową wpływa jeszcze szereg innych parametrów. Z tych powodów niemożliwe jest stworzenie dokładnego narzędzia, wskazującego dokładną kwotę kredytu mieszkaniowego, jaką możesz uzyskać.

Kalkulator zdolności kredytowej a kredyt gotówkowy

Kalkulator zdolności kredytowej gotówkowy umożliwia Ci wybranie oferty bankowej, którą masz szansę otrzymać, biorąc pod uwagę Twoją kondycję finansową. Analiza zdolności jest tutaj mniej rygorystyczna niż w przypadku kredytu hipotecznego ze względu na to, że jest to z reguły kredyt na mniejszą kwotę i występuje mniejsze ryzyko dla instytucji bankowej.

 

Zdolność kredytowa w przypadku pożyczki gotówkowej jest obliczana na podstawie miesięcznych dochodów i kosztów, a także spłacanych zobowiązań z tytułu kredytów, limitów na karcie.

 

O kredyt gotówkowy warto pytać w kilku bankach, aby dokonać porównania kosztów zobowiązania i wybrać najkorzystniej ofertę. Najlepiej kierować się wskaźnikiem RRSO, który obejmuje wszystkie koszty kredytu, nie tylko odsetki i prowizję, ale też inne opłaty związane z udzieleniem finansowania.

Kalkulator zdolności kredytowej a kredyt konsolidacyjny

Konsolidacja a kalkulator zdolności kredytowej. Kredyt konsolidacyjny to w zasadzie kredyt gotówkowy, którego celem jest spłata zaciągniętych zobowiązań. Oznacza to badanie zdolności kredytowej jest przeprowadzane w podobny sposób, jak przy kredycie gotówkowym. Jeśli więc chcesz zaciągnąć kredyt w banku na konsolidację zadłużenia z powodu złej sytuacji finansowej, masz marne szanse na uzyskanie finansowania. Alternatywnym rozwiązaniem może być skorzystanie z pomocy firm pożyczkowych czy instytucji oddłużeniowych, które pomogą Ci wyjść z długów.

Kalkulator zdolności kredytowej a kredyt na samochód

Czy kalkulator zdolności jest przydatnym narzędzie podczas ubiegania się o kredyt samochodowy? Jak najbardziej. Zanim bank udzieli Ci środków pieniężnych, którymi sfinansujesz zakup nowego samochodu, motocykla czy skutera, sprawdza jak wygląda Twoja zdolność kredytowa. Kredyt samochodowy na wnioskowaną kwotę uzyskasz jedynie wtedy, gdy Twoja zdolność kredytowa będzie wystarczająca do uregulowania zobowiązania w wysokości i terminie wskazanych w harmonogramie spłaty.

 

Zdolność kredytowa przy kredycie samochodowym wygląda tak samo jak przy kredycie gotówkowym. Bank bierze pod uwagę wysokość zarobków i wydatków, liczbę osób na utrzymaniu, raty innych zobowiązań, limity na kartach kredytowych.

 

Czy bank udzieli kredytu bez zdolności kredytowej?

Nie ma znaczenia, o jaki kredyt wnioskujesz w instytucji bankowej, brak zdolności kredytowej przekreśla Twoje szanse na uzyskanie finansowania. Jednakże w niektórych przypadkach jest możliwość polepszania swojej pozycji przez okazanie dodatkowego zabezpieczenia, przykładowo przez podpisanie umowy poręczenia z osobą o dużej zdolności kredytowej. Jeżeli wciąż spotykasz się z negatywną decyzją banku, to jedyną możliwości uzyskania dodatkowych środków jest skorzystanie z usług firm pożyczkowych. Można powiedzieć, że brak zdolności kredytowej jest dla banku bezwarunkową przesłanką do dyskwalifikacji wniosku kredytowego.

 

Zdolność kredytowa wielu Polaków w 2022 r. w trakcie wysokiego poziomu inflacji i niewspółmiernych do zarobków kosztów życia znacząco się zmniejszyła. Parabanki mają bardziej liberalną politykę niż banki i są w stanie zaoferować pożyczki dla zadłużonych z komornikiem. Obliczanie zdolności kredytowej bardzo często nie ma tu miejsca, jeżeli chodzi o chwilówki i pożyczki na mniejsze kwoty.

Jak zwiększyć zdolność kredytową starając się o kredyt w banku?

Wyższa zdolność kredytowa daje większe szanse na otrzymanie większej kwoty finansowania. Osoby o niskich możliwościach finansowych nie mają zbyt dużych szans na kredyt w banku, a w szczególności na kredyt hipoteczny, gdzie warunki udzielenia finansowania są bardzo rygorystyczne. Jednakże są sposoby na zwiększenie zdolności kredytowej. Wbrew pozorom nie zawsze wiąże się to z znacznym wysiłkiem – czasem wystarczy podjąć pojedyncze działania, aby uzyskać wsparcie w oczekiwanej wysokości.

 

Jak uzyskać zdolność kredytową? Jednym ze sposobów jest redukcja zadłużenia. Bank poświęca sporo uwagi na to, jak wygląda aktualna sytuacja wnioskodawcy. Jeśli ten zmaga się z wysokim zadłużeniem z tytułu kredytu gotówkowego czy innych zobowiązań, jego zdolność kredytowa znacznie spada. W tym wypadku warto pomyśleć nad wcześniejszą spłatą rat kredytowych, aby uwolnić się od zadłużenia. Należy także zadbać o to, aby spłacić limit na rachunku bankowym.

 

Dobrym rozwiązaniem jest także właściwe określenie warunków spłaty kredytu. Im dłuższy okres kredytowania, tym miesięczna rata jest niższa, a co za tym idzie większe możliwości. Oczywiście duże znaczenie ma całkowita kwota kredytu, jednakże rozkładając kredyt na niższe raty, możesz zwiększyć zdolność kredytową i w efekcie uzyskać więcej środków.

 

Warto przeanalizować raport BIK i sprawdzić, czy nie figurujesz w bazach dłużników KRD. W niektórych sytuacjach spłata zapomnianych wierzytelności może pozwolić na wykreślenie z listy dłużników. Sporadycznie w rejestrach można znaleźć przedawnione lub  błędne informacje, które można skorygować. Jednakże są to rzadkie przypadki, zazwyczaj “czyszczenie BIK” nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości.

niskarata

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. OK Dowiedz się więcej

Prywatność & Polityka Cookies