Strona główna » Porady » Poradnik gotówkowy » Rozwód a kredyt gotówkowy – jak przebiega spłata kredytu gotówkowego po rozwodzie?

Rozwód a kredyt gotówkowy – jak przebiega spłata kredytu gotówkowego po rozwodzie?

przez Marcin Kowalski
Opublikowano: Ostatnia aktualizacja 0 komentarz

Banki, które udzielają kredyty gotówkowe, nie ingerują w stan cywilny kredytobiorców. Tym samym, takie zobowiązania można zaciągać samodzielnie albo ze współkredytobiorcą. Współkredytobiorca może być małżonkiem, ale tak naprawdę żadnego znaczenia dla instytucji bankowej nie ma linia pokrewieństwa. Warto rozważyć kwestie rozwód a kredyt gotówkowy. Kto po zakończeniu małżeństwa ma spłacać zobowiązanie?

Rozwód a kredyt gotówkowy – co ze spłatą kredytu?

Kredyt gotówkowy ma być regulowany na zasadach, jakie zostały zapisane w umowie kredytowej. Rozwód a kredyt nie ma żadnego znaczenia, dla banku liczą się jedynie rat spłacane w wyznaczonym terminie. Zakończenie małżeństwa nie ma w tym przypadku żadnego znaczenie i chociaż w tej sytuacji następuje podział majątku, to zobowiązanie kredytowe pozostaje bez zmian. Jeśli opisujemy zagadnienie „kredyt gotówkowy a rozwód„, warto nadmienić, że w najlepszej sytuacji pozostają ci byli małżonkowie, którzy potrafią dojść do porozumienia i dzielą się comiesięcznymi płatnościami raty po połowie. Pamiętajmy jednak, że nie zawsze do rozpadu małżeństwa dochodzi w zgodzie, a jeden z kredytobiorców nie ma zamiaru regulować należności. Wtedy to sąd może zatwierdzić zasady spłaty wspólnie zaciągniętego zobowiązania kredytowego. Pewne jest, że kredyt gotówkowy musi być uregulowany.

To może Cię zainteresować: Okres kredytowania a kredyt gotówkowy – jak najkorzystniej rozłożyć spłatę kredytu?

Rozwód a kredyt gotówkowy – kto jest zobowiązany do spłaty kredytu?

Umowa kredytowa jest wiążąca bez względu na stan cywilny kredytobiorców. Kredyt w przypadku rozwodu musi być spłacany, a instytucja bankowa nie ingeruje w to, z czyjego budżetu pochodzą środki, z jakich spłacana jest comiesięczna rata. Jeśli ta zaprzestanie być regulowana w terminie, bank zacznie ściągać należność od drugiego współkredytobiorcy. Zaciągając kredyt gotówkowy wspólnie, wszyscy kredytobiorcy biorą na siebie taką samą odpowiedzialność, a ta jest zasadna również, kiedy ci wezmą rozwód.

Nie ma wątpliwości, że wspólny kredyt a rozwód to sytuacja trudna. Spłata kredytu po rozwodzie powinna zostać ustalona na zasadzie ugody pomiędzy byłymi małżonkami. Jeśli takiej możliwości nie ma, do akcji wkroczy sąd. Weźmy jednak pod uwagę, że sam bank nie musi brać tej decyzji pod uwagę. Na szczęście jest co najmniej kilka możliwości, dzięki którym sprawy kredytowe zostają uregulowane.

Należy opisać jeszcze jedną sytuację, mianowicie rozwód a kredyt jednego z małżonków. Kto spłaca zobowiązanie wzięte tylko przez żonę bądź męża? Obowiązek spoczywa oczywiście na osobie, która podpisała umowę o kredyt gotówkowy bez względu na cel współpracy z instytucją bankową.

Rozwód a kredyt gotówkowy – jak wygląda podział kredytu po rozwodzie?

Wspomnieliśmy już, że najlepiej dojść do porozumienia i spłaca pozostałe zobowiązanie po połowie. Można ustalić formy spłaty kredytu przez sąd. Jeszcze inną możliwością jest przepisanie kredytu tylko na jednego kredytobiorcę, ale taki aneks może zostać sporządzony tylko za zgodą obydwu stron i jeśli jeden kredytobiorca posiada właściwą zdolność kredytową. Jeśli takiej nie ma, do zobowiązania kredytowego można dopisać innego współkredytobiorcę. Rozwiązaniem może być także przeniesienie kredytu do innego banku.

Rozwód a kredyt gotówkowy – cesja kredytu na jednego kredytobiorcę

Kredyt gotówkowy po rozwodzie może zostać regulowany tylko przez jednego kredytobiorcę, jeśli ten posiada wystarczającą zdolność kredytową. Na mocy ugody dochodzi do cesji kredytu na jedną osobę. Pamiętajmy jednak, że bank wcale nie musi zgadzać się na takie rozwiązanie.

Jeśli jeden kredytobiorca nie ma odpowiedniej zdolności kredytowej, można dopisać do umowy kredytowej jeszcze jedną osobę albo przenieść zobowiązanie do banku, który wyznacza inne warunki weryfikacji wypłacalności klienta. Warto wiedzieć, że zasady analizy zdolności kredytowej potencjalnego klienta w każdej instytucji bankowej są inne. Fakt, że jeden bank nie chce współpracować z danym klientem, wcale nie oznacza, że drugi nie wyda decyzji pozytywnej.

Rozwód a kredyt gotówkowy a refinansowanie kredytu

Przeniesienie kredytu gotówkowego do innego banku to właśnie refinansowanie zobowiązania kredytowego. Nowy bank spłaca należność i ustanawia nowy produkt bankowy na innych zasadach współpracy. Dzięki temu zobowiązanie wobec instytucji, w której kredyt wzięło małżeństwo, zostaje w pełni uregulowane. Nowy bank podpisuje umowę kredytową już tylko z jednym kredytobiorcą albo ze współkredytobiorcami, ale nie są to byli małżonkowie.

Sprawdź także: Kredyt konsolidacyjny na oświadczenie – czy bank udzieli Ci kredytu konsolidacyjnego na oświadczenie o dochodach?

Rozwód a kredyt gotówkowy – co w przypadku problemów ze spłatą?

Oczywiście, w najlepszej sytuacji są te osoby, które wspólnie spłacają zaciągnięty razem kredyt i pozbywają się zobowiązania, jakie zaciągnęli jeszcze będąc w małżeństwie. Nie zawsze jednak obydwie strony posiadają wystarczające środki albo warunki umowy z bankiem sprawiają, że taki zabieg staje się zupełnie nieopłacalny. Co z kredytem po rozwodzie w takiej sytuacji? Należy go regulować w comiesięcznych ratach na dotychczasowych zasadach. Jeśli nastąpi problem ze spłatą należności, za zadłużenie odpowiadają tak samo wszyscy współkredytobiorcy.

Zobacz też inne artykuły

niskarata

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. OK Dowiedz się więcej

Prywatność & Polityka Cookies