Strona główna » Porady » Poradnik gotówkowy » Ryzyko kredytowe – definicja. Jakie czynniki mają wpływ na ryzyko kredytowe?

Ryzyko kredytowe – definicja. Jakie czynniki mają wpływ na ryzyko kredytowe?

przez Marcin Kowalski
Opublikowano: Ostatnia aktualizacja 0 komentarz

Z każdym zobowiązaniem bankowym wiąże się ryzyko kredytowe i chociaż instytucje bankowe starają się je zminimalizować, nigdy nie udaje się współpracować na w pełni bezpiecznych warunkach. Co ciekawe ryzyko kredytowe dotyczy zarówno banków, jak i kredytobiorców. Czym dokładnie jest i jakie kroki podejmują banki, aby je zmniejszyć? Szczegółowe informacje znajdziesz poniżej.

Czym jest ryzyko kredytowe? Definicja

Zastanawiasz się, co to jest ryzyko kredytowe? Najprościej wytłumaczyć to zjawisko, opisując kredyt gotówkowy. Każdy bank udziela zobowiązania kredytowe tylko w pełni wypłacalnym i wiarygodnym klientom. Udzielając finansowego wsparcia, instytucje bankowe liczą na zarobek. Nie mogę pozwolić sobie na utratę środków.

Właśnie dlatego za każdym razem weryfikowana jest zdolność kredytowa potencjalnego klienta. Ma ona dawać zapewnienie, że wnioskującego o wsparcie będzie stać na regularną spłatę wyznaczonych należności w odpowiednim terminie. Jeśli jego zdolność kredytowa, a więc przede wszystkim dochody nie są wystarczające albo przyszły kredytobiorca nie może pochwalić się pozytywną historią kredytową, raczej nie ma szans na otrzymanie decyzji pozytywnej.

Sprawdź: Umowa zlecenie a kredyt − czy pracując na podstawie umowy cywilnoprawnej otrzymasz kredyt?

Rodzaje ryzyka kredytowego

W ramach udzielanych zobowiązań kredytowych można mówić o kilku różnych rodzajach ryzyka. Takie zjawisko zachodzić może zarówno po stronie banku, jak i kredytobiorcy. Wyróżnia się na przykład ryzyko indywidualne, a więc ryzyko niewypłacalności. Bardzo często instytucje bankowe żądają dodatkowego zabezpieczenia, podczas współpracy w długim okresie nie mają przecież pewności, że kredytobiorca będzie za kilka lat wykazywał tak samo dobrą płynność finansową. Kredyty, które wymagają dodatkowego zabezpieczenia, to zobowiązania celowe, gdzie sam cel staje się ochroną przed niewypłacalnością kredytobiorcy. Ryzyko, z którym musi liczyć się, to także pasywne ryzyko kredytowe. Występuje w sytuacji, w której klient wcześniej reguluje należności albo wycofuje swoje środki, zaś bank nie zarabia na całej „operacji” tyle, ile założył. Kolejne ryzyko, to aktywne ryzyko kredytowe. Wynika z niespłacania przez klienta bieżących płatności, na przykład narzucanych karnych odsetek za zwłokę w spłacie.

Różne rodzaje ryzyka kredytowego mogą dotyczyć również braku wystarczającej ochrony w zakresie samych kredytobiorców. Oni również nie są do końca zabezpieczeni. Można mówić o ryzyku, takim jak rynkowe ryzyko kredytowe, które występuje w obliczu zmieniającej się sytuacji w sektorze bankowym, a na którą nie zawsze ma wpływ dana instytucja bankowa. Podobne jest ryzyko stopy procentowej czy operacyjne ryzyko kredytowe, na które wpływ ma, chociażby inflacja.

Warto również wiedzieć, że niektóre ryzyka są akceptowalne, czyli takie, na które zarówno bank, jak i kredytobiorca wyrażają zgodę i mają pełną świadomość jego występowania. W przypadku ryzyka nieakceptowalnego nie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy bankiem a potencjalnym klientem.

To może Cię zainteresować: Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt? Zdolność kredytowa kredytobiorcy, a jego zarobki

Co wpływa na wysokość ryzyka kredytowego?

Warto opisać czynniki, jakie mogą mieć wpływ na ryzyko kredytowe, zarówno te występujące po stronie banku, jak i kredytobiorcy. Czynniki zwiększające ryzyko kredytowe dla banku to na pewno takie, które wiążą się z niewystarczającymi dochodami klienta. Ryzykiem jest również negatywna historia kredytowa, która oznacza, że kredytobiorca nie wywiązywał się z warunków umowy w przypadku innych umów.

Dla klienta banku ryzykowna jest sama ogólna sytuacja w sektorze bankowym, która ulega diametralnym zmianom, a same banki nie zawsze mają na nie wpływ.

Co istotne, im większa jest wartość kredytu, tym ryzyko kredytowe jest większe. Ta sama zasada dotyczy również kredytów zaciąganych na długi okres.

Ocena ryzyka kredytowego – jak bank ocenia ryzyko kredytowe?

Poziom ryzyka kredytowego jest różny w zależności od rodzaju zobowiązania, jego wartości, okresu trwania umowy kredytowej czy zdolności kredytowej, jaką wykazuje klient. Banki mają już sprawdzone schematy, dzięki którym udaje się ocenić ryzyko kredytowe. Analiza finansowa potencjalnego kredytobiorcy jest priorytetem. Warto, aby przyszły klient bank samodzielnie określił swoje możliwości bezpiecznej spłaty rat.

Warto wiedzieć: Ile kosztuje i jak zdobyć kredyt w aplikacji mobilnej banku?

Jak banki ograniczają ryzyko kredytowe?

Ryzyko kredytowe banku ograniczane jest przede wszystkim przez dodatkowe zabezpieczenia. Różne grupy ryzyka kredytowego niweluje się na przykład poprzez obowiązkowy wkład własny, zabezpieczenie rzeczowe, hipoteczne albo ubezpieczenie zobowiązania.

Ryzyko kredytowe a kredyt hipoteczny i gotówkowy

Ryzyko kredytu hipotecznego jest znacznie większe niż ryzyko kredytu gotówkowego. To dlatego, że kredyt mieszkaniowy brany jest na znaczną wartość i długi czas, nawet 30 lat. Bez względu na preferencyjne warunki zobowiązania, ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego, chociaż jest minimalizowane, to występuje zawsze.

Zobacz też inne artykuły

niskarata

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. OK Dowiedz się więcej

Prywatność & Polityka Cookies