Strona główna » Porady » Poradnik gotówkowy » Co wpływa na wiarygodność kredytową?

Co wpływa na wiarygodność kredytową?

przez Marcin Kowalski
0 komentarz

Banki przy ocenie wniosków o udzielenie kredytu muszą ocenić, czy potencjalny kredytobiorca jest godny zaufania. Istotne jest to, czy będzie spłacał w terminie zobowiązanie bez przeszkód finansowych. Czasem zdarza się, że na koncie wnioskodawcy widnieją niespłacone należności od kredytobiorców, czy też w historii kredytowej pojawiały się w przeszłości opóźnienia w spłacie rat. Sprawdzana jest więc wiarygodność kredytowa konsumenta. Czym ona dokładnie jest, jakie czynniki na nią wpływają, a także co można zrobić, aby poprawić swoją wiarygodność kredytową? Poznaj wszystkie kwestie, które biorą pod uwagę banki udzielające różnego rodzaju kredytów.

Co to jest wiarygodność kredytowa?

Przed złożeniem wniosku o konkretną ofertę kredytu w banku warto postawić sobie pytanie, czym jest wiarygodność kredytowa? Najprościej ujmując jest to rzetelność i sumienność w spłacaniu zaciągniętych kredytów gotówkowych, pożyczek, kredytów hipotecznych i innych zobowiązań. Banki weryfikują wiarygodność kredytobiorcy przed udzieleniem finansowania, gdyż chcą wiedzieć, jakim był dłużnikiem w przeszłości i czy w ogóle będzie spłacał pożyczkę. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka udzielenia środków wnioskodawcy, które potem nie zostaną zwrócone.

W celu zweryfikowania zdolności kredytowej klienta przeprowadzana jest analiza historii kredytowej. Jest to nic innego jak sposób regulowania zobowiązań (czy były opóźnienia w spłacie, czy też nie, ile zobowiązań spłacał kredytobiorca, jaka była łączna suma zadłużenia). Dodatkowo brane są jeszcze inne poza finansowe czynniki. Z reguły ocena wiarygodności wnioskodawcy odbywa się za pomocą scoringu kredytowego.

Jest to liczba punktów, jakie kredytobiorca ma na swoim koncie na podstawie analizy spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych. Za rzetelną spłatę zadłużenia w terminie są przyznawane dodatnie punkty, natomiast za opóźnienia w spłacie otrzymujemy punkty ujemne.

Przy ocenie wiarygodności kredytowej bank bierze pod uwagę:

 • kredyty,
 • pożyczki krótkookresowe i na raty,
 • chwilówki,
 • zakupy na raty,
 • debet na rachunku,
 • kredyt odnawialny,
 • zadłużenie na karcie kredytowej.

Co wpływa na wiarygodność kredytową?

Na wiarygodność kredytobiorcy wpływa wiele czynników. Weryfikacja i ocena wiarygodności może się różnić w zależności od banku. W jednych instytucjach są bardziej rygorystyczne wymogi, a inne mogą być bardziej elastyczne. Duży wpływ na to, czy wiarygodność kredytowa będzie miała istotne znaczenie dla przyjęcia lub odrzucenia wniosku kredytowego, będzie miała kwota kredytu i zdolność kredytowa wnioskodawcy.

Na co zwraca uwagę bank przy ocenie wniosku o kredyt gotówkowy?

 • Historia kredytowa: są to wszelkie informacje o spłacanych aktualnie i w przeszłości zobowiązań finansowych. W szczególności informacje dotyczące terminowości spłaty, a także dane o posiadanych przez konsumenta kartach kredytowych i limitach odnawialnych.
 • Poprzednia współpraca z bankami lub firmami pożyczkowymi: banki cenią sobie kredytobiorców, którzy korzystali już z kredytów i pożyczek. Klienci mogący pochwalić się spłaconymi zobowiązaniami są lepiej oceniani przez banki niż ci z brakiem historii kredytowej.
 • Wiek: banki udzielają chętniej kredytów osobom w średnim wieku, którzy mają stały dochód i lepiej płatną pracę.
 • Wykształcenie: osoby z wykształceniem mają lepsze perspektywy finansowe. W praktyce oznacza to większe możliwości zarobkowania.
 • Inne czynniki: na scoring historii kredytowej wpływają również stan cywilny i wcześniejsza współpraca z bankiem, w którym chcemy zaciągnąć kredyt.

Chcesz wziąć nowy kredyt, a spłacasz już inne zobowiązanie? Przeczytaj: Jak sprawdzić ile zostało kredytu do spłaty.

Czym się różni zdolność kredytowa od wiarygodności kredytowej?

Zdolność kredytowa i wiarygodność kredytowa to dwa odrębne pojęcia. Łączy je przede wszystkim to, że obydwa z nich mają decydujący wpływ na ocenę wniosku o uzyskanie kredytu lub pożyczki.

Zdolność kredytowa a wiarygodność — na czym polega różnica? To pytanie zadaje robi wielu przyszłych kredytobiorców. Zdolność kredytowa to możliwość spłaty zobowiązania w terminie przez wnioskodawcę. Jest ona szacowana na podstawie źródła i wysokości dochodów. W tym celu przyszły kredytobiorca musi przedstawić dokumenty, które udokumentują uzyskiwane zarobki.

Osoby wykonujące pracę na rzecz pracodawcy będą składać np:

 • zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy,
 • PIT za ubiegły rok, wyciąg z konta bankowego z ostatnich miesięcy,
 • czy też zaświadczenie z ZUS o wysokości dochodów.

Z kolei przedsiębiorcy są zobowiązani złożyć:

 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami,
 • zaświadczenie niezaleganiu z podatkami,
 • deklarację podatkową,
 • wyciąg z konta firmowego.

Natomiast wiarygodność kredytowa to po prostu rzetelność kredytobiorcy w uregulowaniu zaciągniętych zobowiązań. Wiarygodność i zdolność kredytowa kredytobiorcy powinna być na dobrym poziomie, aby zwiększyć szansę na uzyskanie wnioskowanych środków i zmaksymalizować potencjalną kwotę finansowania. Przez złożeniem wniosku o kredyt dodatkowo dobrze sprawdzić: Jak zwiększyć swoją zdolność kredytową?

Jakie banki sprawdzają wiarygodność kredytobiorcy?

Banki do weryfikacji wiarygodności kredytowej sprawdzają Biura Informacji Kredytowej (w skrócie BIK). Jest to najpopularniejszy rejestr dłużników, z którego powszechnie korzystają instytucje finansowe. Banki przy ocenie wniosku kredytowego pobierają raport z BIK, aby zyskać jak najwięcej informacji o wnioskodawcy.

Co zawiera rejestr BIK?

 • Historię kredytową — informacje o obecnych i przeszłych zadłużeniach oraz sposobu uregulowania płatności, dane o tym, czy były opóźnienia w spłacie rat i jednorazowych należności);
 • Scoring BIK  to ocena punktowa w BIK, sporządzona na podstawie specjalnego wzoru matematycznego, która wskazuje stopień wiarygodności kredytowej klienta);
 • Inne — informacje o debatach na rachunku, zadłużeniach na karcie kredytowej oraz zakupach z odroczoną płatnością.

Oczywiście banki mogą korzystać też z innych rejestrów dłużników. Przykładowo są to:

 • BIG InfoMonitor;
 • Europejski Rejestr Informacji Finansowej (ERIF);
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG);
 • Krajowy Rejestr Długów (KRD);
 • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT).

Jak sprawdzić swoją wiarygodność kredytową?

Możesz w prosty i szybki sposób sprawdzić swoją wiarygodność kredytową przez stronę internetową Biura Informacji Kredytowej. Możesz na niej pobrać raport BIK, aby sprawdzić swoją historię spłaty zobowiązań i scoring.

W raporcie znajdziesz informacje, czy masz aktualnie jeszcze jakieś zadłużenia i jak wyglądały wcześniej spłacane raty. Dzięki temu możesz ocenić swoje szanse na uzyskanie finansowania przed złożeniem wniosku. Pozwoli Ci to lepiej przygotować się do rozmowy z bankiem i zaproponować mu bezpieczniejsze rozwiązania tj. mniejsza kwota kredytu, dłuższy okres kredytowania, czy też dodatkowe ubezpieczenie w formie hipoteki na nieruchomości lub zastawu na samochód.

Uwaga!

Warto zweryfikować swój rejestr BIK, aby sprawdzić, czy informacje o statusie Twoich zadłużeń pokrywają się ze stanem rzeczywistym. Może zdarzyć się że instytucje finansowe popełnią pomyłkę przy przekazywaniu informacji do rejestru. Jeśli będzie to miało miejsce, a pomyłka ta negatywnie wpływa na Twoją zdolność kredytową, masz prawo żądać skorygowania informacji w BIK.

Jak odzyskać swoją wiarygodność kredytową?

W przypadku zaległości w spłacie należności pogarszasz swoją wiarygodność kredytową. Jest to szczególnie dotkliwe przy dużych sumach niespłaconych w terminie zobowiązań. W tym wypadku banki na stracie nie będą chciały zawrzeć umowy kredytowej z uwagi na zbyt duże ryzyko.

Jeśli czujesz, że tracisz kontrolę finansową i nie będziesz w stanie spłacić w terminie rat kredytowych, podejmij jak najszybciej właściwe kroki. Poinformuj swojego kredytobiorcę, aby spróbować dojść do porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia. Pozwoli Ci to uniknąć dokonania negatywnego wpisu do historii kredytowej w rejestrach dłużników.

Warto wiedzieć, że możesz wnioskować o usunięcie wpisów odnośnie kredytów i pożyczek, które spłacałeś co najmniej 5 lat wcześniej. Jeśli więc przed tym okresem miałeś opóźnienia w spłacie, warto złożyć wniosek o usunięcie starych wpisów w BIK, które negatywnie wpływają na Twoją wiarygodność kredytową. Czyszczenie informacji w BIK nie jest skomplikowane. Możesz zrobić to samodzielnie lub z pomocą doradcy finansowego.

Jak budować wiarygodność kredytową?

Jak skutecznie podwyższyć swój rating w BIK, aby zwiększyć szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej? Mamy kilka wskazówek:

 1. Spłacaj zobowiązania w terminie. Staraj się tak planować swoje wydatki w gospodarstwie domowym, aby mieć wolne środki na ratę kredytu.
 2. Buduj swoją wiarygodność kredytową np. przez robienie drobnych zakupów na raty, korzystania z limitu karty kredytowej, czy niskiego debetu na koncie bankowym. Znany kredytobiorca to godny zaufania klient.
 3. Zweryfikuj swoją historię kredytową w BIK. Jeśli są pomyłki lub starsze niż 5 lat wpisy dotyczące zadłużenia, to możesz wnioskować o dokonanie zmian w rejestrze.

W przypadku nadciągających problemów ze spłatą zadłużenia staraj się wypracować rozwiązanie z kredytobiorcą. W ten sposób unikniesz wpisu w BIK np. możesz wnioskować o wakacje kredytowe.

Zobacz też inne artykuły

niskarata

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. OK Dowiedz się więcej

Prywatność & Polityka Cookies